Oryginalna cena produktu:
Cena została %
Ostateczna cena sprzedaży jest
Przykład: cena oryginalna 60, 20% zniżka = cena sprzedaży 48.
Wypełnij dwie wartości.
% z =  
Przykład: 15% z 200 = 30

Użyj także przykładów poniżej

Oblicz % z
jest jakim procentem z
Pierwszy numer to . Druga liczba to .
Jaka jest zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) z pierwszego numeru na drugi?
= Ile procentów większych lub mniejszych jest drugim numerem?
Liczba jest zwiększona o %.  
Liczba jest zmniejszona o %.