Kalkulator odsetek składanych

W wyniku kalkulatora oszczędności otrzymasz całkowitą kwotę i zwrot z inwestycji. Możesz podać inną kwotę dla pierwszej wpłaty i dla kolejnych wpłat. Jeśli kwota jest zawsze taka sama, wprowadź te same wartości w polach. Jeśli chcesz, możesz także podać tylko pierwszą kwotę oszczędności.

Stopa procentowa:

Pierwszy depozyt:

Jak często po pierwszym depozycie:

  miesięczny
  rocznie

Następujące depozyty:

Czas całkowity:

Odsetki złożone

W powyższym kalkulatorze ostateczna kwota może być bardzo duża. Dzieje się tak ze względu na efekt odsetek składanych.

Załóżmy, że roczna stopa procentowa wynosi 5%, a Twoja inwestycja początkowa wynosi tylko 1000 PLN. Nie dokonujesz już żadnych inwestycji. Po pierwszym roku otrzymasz odsetki w wysokości 50 PLN. Zaoszczędzona kwota wzrasta do 1050 PLN. W następnym roku odsetki nie będą płacone od 1000 PLN, ale od 1050 PLN. Odsetki naliczane są od odsetek narosłych. Roczne odsetki wynoszą obecnie 52,50 PLN. Zaoszczędzona kwota wyniesie 1102,50 PLN.

Jeśli okres oszczędzania wynosi 20 lat, ostateczna kwota wyniesie 2653,30 PLN. Otrzymałeś zwrot w wysokości 1653,30 PLN za inwestycję o wartości 1000 PLN.

Powyższy przykład jest przykładem obliczenia odsetek składanych. Odsetki można również obliczyć w prosty sposób. W metodzie tej nie nalicza się odsetek od odsetek naliczonych wcześniej. W ten sposób rocznie naliczane są odsetki w wysokości zaledwie 50 PLN. W takim przypadku prostego oprocentowania, 20-letnia inwestycja w wysokości 1000 PLN z oprocentowaniem 5% przyniosłaby 50 PLN rocznie, czyli w sumie 1000 PLN, a ostateczna kwota wyniosłaby 2000 PLN.