Średnia arytmetyczna kalkulator

Oblicz średnią, odchylenie standardowe i medianę

Podaj liczby poniżej. Każda liczba w osobnym rzędzie (max. 500):Licznik oblicza: liczbę liczb, odchylenie standardowe, średnią. Ponadto otrzymujesz numery ułożone od najmniejszego do największego. Oddziel liczby według nowej linii. Kliknij przycisk 'Obliczać', aby uzyskać wynik. Na przykład można łatwo obliczyć średnią ocenę świadectwa szkolnego. Średnia jest obliczana przez zsumowanie wszystkich liczb i podzielenie wyniku przez liczbę liczb. Odchylenie standardowe jest również użytecznym wskaźnikiem. Opisuje, jak bardzo liczby różnią się od średniej średnio.


Strony i kalkulatory na każdy dzień:

Kalkulator walut  |  Kalkulator BMI  |  Nowy BMI  |  Kalkulator kalorii  |  Czy jesteś jabłkiem czy gruszką?  |  Ciężar metaboliczny  |  Rzut monetą  |  Tenis wynik  |  Licznik słów / licznik znaków  |  Średnia kalkulator