Oblicz średnią, odchylenie standardowe i medianę

Podaj liczby poniżej. Każda liczba w osobnym rzędzie (max. 500):Licznik oblicza: liczbę liczb, odchylenie standardowe, średnią. Ponadto otrzymujesz numery ułożone od najmniejszego do największego. Oddziel liczby według nowej linii. Kliknij przycisk 'Obliczać', aby uzyskać wynik. Na przykład można łatwo obliczyć średnią ocenę świadectwa szkolnego. Średnia jest obliczana przez zsumowanie wszystkich liczb i podzielenie wyniku przez liczbę liczb. Odchylenie standardowe jest również użytecznym wskaźnikiem. Opisuje, jak bardzo liczby różnią się od średniej średnio.

Jak oblicza się średnią arytmetyczną?

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając liczby i dzieląc wynik przez liczbę liczb. Weźmy dla przykładu liczby 4, 5, 9 i 10. Suma tych liczb wynosi 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Otrzymaną sumę 28 dzielimy przez liczbę liczb, czyli cztery. Daje to 28/4 = 7. Średnia liczb 4, 5, 9 i 10 wynosi zatem 7.