Średnia arytmetyczna kalkulator

Oblicz średnią, odchylenie standardowe i medianę

Podaj liczby poniżej. Każda liczba w osobnym rzędzie (max. 500):Licznik oblicza: liczbę liczb, odchylenie standardowe, średnią. Ponadto otrzymujesz numery ułożone od najmniejszego do największego. Oddziel liczby według nowej linii. Kliknij przycisk 'Obliczać', aby uzyskać wynik. Na przykład można łatwo obliczyć średnią ocenę świadectwa szkolnego. Średnia jest obliczana przez zsumowanie wszystkich liczb i podzielenie wyniku przez liczbę liczb. Odchylenie standardowe jest również użytecznym wskaźnikiem. Opisuje, jak bardzo liczby różnią się od średniej średnio.

Calculaterix.com
Strony i kalkulatory na każdy dzień

Finlandia   Bułgaria   Czechy   Niemcy   Dania   Estonia   Hiszpania   Francja   Grecja   Węgry   Włochy   Litwa   Łotwa   Holandia   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Słowenia   Słowacja   Szwecja   Po angielsku