Wypełnij dwie wartości.
% z  = 
Przykład: 15% z 200 = 30

Użyj także przykładów poniżej

Wypełnij dwie wartości.
Oryginalna cena produktu:
Cena została %
Ostateczna cena sprzedaży jest
Przykład: cena oryginalna 60, 20% zniżka = cena sprzedaży 48.
Oblicz % z ?
jest jakim procentem z ?
Pierwszy numer to . Druga liczba to .
Jaka jest zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) z pierwszego numeru na drugi?
= Ile procentów większych lub mniejszych jest drugim numerem?
Liczba jest zwiększona o %.
Liczba jest zmniejszona o %.