Pierwszy numer to . Druga liczba to .
Jaka jest zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) z pierwszego numeru na drugi?
= Ile procentów większych lub mniejszych jest drugim numerem?
Wypełnij dwie wartości.
% z =  
Przykład: 15% z 200 = 30
Wypełnij dwie wartości.
Oryginalna cena produktu:
Cena została %
Ostateczna cena sprzedaży jest
Przykład: cena oryginalna 60, 20% zniżka = cena sprzedaży 48.

Użyj także przykładów poniżej

Oblicz % z ?  
jest jakim procentem z
Liczba jest zwiększona o %.  
Liczba jest zmniejszona o %.  
Calculaterix.com
Strony i kalkulatory na każdy dzień

Finlandia   Bułgaria   Czechy   Niemcy   Dania   Estonia   Hiszpania   Francja   Grecja   Węgry   Włochy   Litwa   Łotwa   Holandia   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Słowenia   Słowacja   Szwecja   Po angielsku